Beint í efni
En

Hvað er svona merkilegt við LGG+
Hver 65 ml flaska yfir 1 milljarð af LGG góðgerlum auk a- og b-gerla, heilsutrefja (ólígófrúktósa) og annarra heilnæmra mjólkursýrugerla í fitulausri mjólk. Samsetning LGG+ er með þeim hætti að samverkandi heildaráhrif gerla og náttúrulegra efna gefa hámarks árangur sé þess neytt reglubundið og getur dagleg neysla bætt meltinguna og komið jafnvægi á hana, styrkt ónæmiskerfið og veitt mikið mótstöðuafl gegn kvefi og flensu. LGG+ inniheldur einnig C- og D-vítamín sem stuðla að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Til að viðhalda fullum áhrifum LGG+ er mikilvægt að neyta þess daglega og ein lítil flaska er nóg fyrir fulla virkni.

LGG+ fæst nú í fernu!

Vegna mikillar eftirspurnar höfum við nú ákveðið að bjóða upp á LGG+ með jarðarberjabragði í fernu. Fernurnar eru umhverfisvænn og hagkvæmur kostur og verða í boði samhliða flöskunum en hver ferna inniheldur 455 ml eða 7 dagskammta. Í einum skammti eru yfir 1 milljarður af LGG mjólkursýrugerlum auk a- og b-gerla, heilsutrefja og annarra heilnæmra gerla í fitulausri mjólk. Samsetning LGG+ er með þeim hætti að samverkandi heildaráhrif gerla og náttúrulegra efna gefa hámarks árangur sé þess neytt reglubundið og getur dagleg neysla bætt meltinguna og komið jafnvægi á hana, styrkt ónæmiskerfið og veitt mikið mótstöðuafl gegn kvefi og flensu.

LGG+ styrkir ónæmiskerfið

Ferðalög, umgangspestir og alvarleg veikindi, óhollt mataræði, óreglulegur svefn, inntaka sýklalyfja, streita - þetta eru nokkrir þeirra þátta sem geta veikt mótstöðuafl nútímafólks.
Dagleg neysla LGG+ tryggir fulla virkni. Í LGG+ eru, auk LGG-gerla og a- og b-gerla, C- og D-vítamín sem stuðla að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins.

LGG+ hentar öllum

LGG+ hentar fólki á öllum aldri, börnum jafnt sem fullorðnum. Það er ekki lyf heldur matvara og óhætt er að neyta þess í því magni sem hver og einn kýs. LGG+ flokkast sem markfæði sem er skilgreint sem matvæli sem hefur heilsusamlega virkni umfram hefðbundin matvæli. LGG+ er sjálfsagður hluti af heilsusamlegu mataræði.

LGG+ gegn kvefi

Kvef er líklega algengasti kvilli sem hrjáir jarðarbúa, en reikna má með að þegar 75 ára aldri er náð hafi maður um það bil 200 sinnum fengið kvef á ævinni og eytt um tveimur árum af henni í að berjast við hin hvimleiðu óþægindi sem fylgja eins og nefrennsli og hnerraköst. Yfir 200 vírusar valda kvefi og því er erfitt að mynda ónæmi gegn því og að sama skapi erfitt að finna lækningu. Tíðni kvefs lækkar þó með aldrinum, börn geta reiknað með að fá kvef að meðaltali 4-8 sinnum á ári en á efri árum er meðaltalið komið niður í eitt skipti á ári.

Heilsa okkar á stöðugt undir högg að sækja vegna alls kyns áreitis og því er gott að vita að með litlum styrkjandi dagskammt af LGG+ styrkjum við mótstöðuafl líkamans og örvum vöxt heilnæmra gerla í meltingarveginum

LGG gerillinn verndar gegn vírusum
Rannsóknir á tengslum kvefs og LGG gerilsins virðast benda til verndandi áhrifa gerilsins umfram lyfleysuáhrif og þá sérstaklega hjá börnum. Í tveimur klínískum rannsóknum Hojsak og félaga frá 2010 koma fram ótrúleg áhrif LGG á tíðni kvefs í börnum. Í rannsóknunum voru líkurnar á að fá kvef í tilraunahópunum, en allir meðlimir þeirra fengu LGG, þrisvar sinnum minni en í samanburðarhópunum sem fengu lyfleysu. Að auki virtust einkenni vara skemur í tilraunahópunum sem þýddi að börnin voru styttri tíma frá vegna veikindanna í tilraunahópunum en í samanburðarhópunum.

Ekki er að fullu ljóst hvernig LGG gerillinn og aðrir heilsugerlar fara að því að lækka tíðni kvefs, en talið er að þeir hafi áhrif á ónæmisvirkni meltingarvegarins. LGG gerillinn á auðvelt með að festast við slímhúð þarmaveggjarins og virðist sú binding gegna lykilhlutverki í ónæmishvetjandi áhrifum LGG gerilsins. Það er því ljóst að hinu hvimleiða kvefi er hægt að halda vel í skefjum með neyslu á LGG. Endurteknar niðurstöður ólíkra rannsókna sýna að þrisvar sinnum minni líkur eru á að börn sem neyta LGG reglulega fái kvef og þá eru ótalin önnur jávæð áhrif LGG á meltingarveginn auk annarra heilsusamlegra áhrifa.

Fjöldi rannsókna á virkni LGG-gerilsins
Síðan LGG-gerillinn fannst hafa fjölmargar vísindalegar rannsóknir hafa verið gerðar á virkni hans og í ritrýnda gagnagrunninum Medline er að finna yfir 300 greinar um Lactobacillus GG sem og mjólkursýrugerlana Lactobacillus acidophilus og Bifidobacterium bifidum sem er reyndar einnig að finna í ab-vörum.

Listi yfir nokkrar af greinunum úr Medline gagnagrunninum.

Tengdar vörur