Fréttatilkynning frá MS 15. desember

17.12.2014

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála ógildir ákvörðun
um misnotkun MS á markaðsráðandi stöðu
og fellir niður 370 milljóna króna sekt

-nefndin óskar frekari rannsóknar á tilteknum þætti málsins

 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur fellt úr gildi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í máli Mjólkursamsölunnar, þar sem fyrirtækinu varð ákvörðuð 370 m.kr. sekt vegna meintrar misnotkunar á markaðsráðandi stöðu. Er því beint til Samkeppniseftirlitsins að rannsaka tiltekna þætti málsins ítarlegar og taka nýja ákvörðun í málinu.

„Þetta er vissulega áfangasigur. Málið telst ekki rannsakað til þeirrar niðurstöðu sem kynnt var og 370 milljóna króna sektin verður nú endurgreidd félaginu,“ segir Einar Sigurðsson, forstjóri Mjólkursamsölunnar. Málið er þó ekki að fullu frá. Áfrýjunarnefndin vísar því til Samkeppniseftirlitsins að rannsaka tiltekinn þátt þess betur er lýtur að samstarfi Mjólkursamsölunnar og Kaupfélags Skagfirðinga. „Áfrýjunarnefndin bendir á að samstarfssamningur Mjólkursamsölunnar og Kaupfélags Skagfirðinga hafi ekki komið fram sem gagn í málinu fyrr en á í áfrýjunarferli og að ekki hafi farið fram nægjanleg rannsókn á því hvernig fyrirtækin unnu á grundvelli hans. Mjólkursamsalan áréttar að fyrirtækið veitti á öllum stigum málsins upplýsingar um efni samstarfsins og eðli þess sem byggði á þessum samningi.  Áfrýjunarnefnd samkeppnismála telur samt að þurft hefði að kanna málið betur og vísar því til Samkeppniseftirlitsins. Mjólkursamsalan mun kappkosta að veita sem ítarlegastar upplýsingar í þeirri skoðnum og telur að þeirri rannsókn lokinni verði sýnt verði fyrirtækið hafi ekki brotið samkeppnislög,“ segir Einar.

Einar Sigurðsson, forstjóri Mjólkursamsölunnar sagði í dag að Mjólkursamsalan væri einstakt fyrirtæki og um starfsemi þess þyrfti að ríkja sátt. „Við munum því kappkosta að upplýsa um alla þá þætti sem áfrýjunarnefndin telur rétt að verði skoðaðir. Við teljum að niðurstaðan, sem nú hefur verið vikið til hliðar, hafi verið byggð á mistúlkun á samspili samkeppnislaga og búvörulaga og misskilningi á þeim viðskiptum sem verið var að bera saman.“

 „Til þess að hægt sé að tala um að fyrirtækjum sé mismunað í viðskiptum eins og borið var á Mjólkursamsöluna verður að vera um að ræða sambærileg viðskipti en með mismunandi kjörum. Um það var ekki að ræða. Viðskiptin voru annars vegar hrein og skilmálalaus sala á mjólk til þriðja aðila og hins vegar miðlun á tilteknu magni hráefnis milli samstarfsaðila með skýrum skilmálum um til hvers hráefnið skyldi nýtt og hvert væri hámarksmagn, allt á grundvelli ákvæða búvörulaga. Þetta telur Mjólkursamsalan ekki unnt að leggja að jöfnu og því hafi ekki verið um mismunun að ræða. Af þeirri ástæðu telur fyrirtækið ljóst að það braut ekki samkeppnislög.“

Fleiri fréttir